ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ -LVD


• Elektrikli Ekipmanların Tasarım Kontrolü
• Teknik Dosya İnceleme
• Kullanma Kılavuzu İnceleme
• Elektriksel Güvenlik Testlerinin Gerçekleştirilmesi
• Elektriksel Ürünlerin CE Uygunluk Sertifikalandırılması (CE-Certificate of Conformity)
• Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Ekipmanlar (EN 60335)
• Aydınlatma Armatürleri (EN 60598)
• Bilgi Teknolojisi Cihazları (EN 60950)
• Makinalar (EN 60204)
• Ölçme ve Kontrol Laboratuarlarında Kullanılan Elektrikli Cihazlar (EN 61010)
• Tıbbi Cihazlar (EN 60601)
• Döner Elektrik Makinaları-Motorlar (EN 60034)
YÖNETMELİK HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Kapsam
50V - 1000V AC ve 75- 1500V DC arasındaki gerilim ile işletilen tüm elektrikli gereçler Alçak Gerilim Yönetmeliği 73/23/AT kapsamına girmektedir. Bu kapsamdaki tüm elektrikli gereçler yönetmelik kapsamında değerlendirilerek, CE markası ile AB pazarlarında serbest ticaretine izin verilir. LVD rehberine göre; bazı elektrikli gereçlerin temeline yerleşen bileşenlerin emniyeti, bu bileşenlerin, ürüne entegrasyon sürecine bağlıdır. Elektrikli gereçlerin temelini oluşturan bu tür komponentler, yönetmelik kapsamının dışında tutulmuş olup CE markası taşımazlar. Temel bileşenler olarak;
• Aktif bileşenler ( entegre devreler, yükselticiler, diyot ve transistorlar gibi )
• Pasif komponentler ( kapasitör ve filtreler gibi )
• Sinyal fişleri ile esnek kablo takımları
Diğer elektrikli bileşenler; bir elektrikli gerecinin bileşeni olarak kullanılması halinde, tamamen LVD (Düşük Gerilim Yönetmeliği) kapsamında mütalaa edilirler. Transformatörler ve elektrik motorları birer komponenttir. Bu tür komponentlerin kullanılmasında, bir takım emniyet değerlendirmelerinden geçirilmesi gereklidir. Bu tür komponentlerin birçoğu için uygulanabilir Avrupa standardı bulunmaktadır. Üreticilerin ilgili standarda göre gerekli testleri icra etmesi gereklidir.
LVD kapsamı dışında kalan komponentler üç gruba ayrılarak yukarıda verilmiş, ürünler de sekiz madde halinde aşağıda sıralanmıştır.
I. Patlayıcı atmosferde kullanılmak için tasarlanmış elektrikli cihazlar
II. Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli cihazlar
III. Kargo ve yolcu taşıyan asansörlere ait elektrikli parçalar
IV. Elektrik ölçerler, sayaçlar
V. Ev içinde kullanılan fiş ve prizler
VI. Elektrikli çit kontrolörler
VII. TV-Radyo elektrik etkileşim gereçleri
VIII. Gemilerde, uçak ve trenlerde uluslararası yetkili kurum normlarına göre üretilmesi zorunlu elektrikli araç ve gereçler.