OHSAS 180001

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının daha etkin olması ve tüm iş hedefleri ile bütünleşmesi amacı ile yönetimi için çerçeve sunuyor.

Sağlık ve Güvenlik Politikası

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sağlık ve Güvenlik Politikasının üç bileşeni olması gerektiğini belirtir

Genel politika yazısı

Organizasyon
Düzenlemeler
Genel Politika yazısı OHSAS 18001 de verilen İş Sağlığı ve Güvenliğinde istenen politikaya eşdeğerdir.

OHSAS 18001 in Faydaları

Yasal uygunluk
Sağlık ve Güvenlik uygulamalarının sahibi
Kalite ve Çevre kalite sistemlerini geliştirmek için nominal bir çaba
S&G eğitimi sağlar
Maliyetleri düşürür
Sürekli iyileşme sağlar
Sorumluluklar en aza iner

TEMEL TANIMLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği (OH&S) (ISG)

İş yerinde çalışanların, geçici çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin veya her hangi birisinin durumunu etkileyen şartlar ve faktörler

OH&S Yönetim Sistemi

Kurumun işi ile ilgili olarak OH&S riskleri ile ilişkili yönetimi başlatan yönetim sistemi Bu kuruluş yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, pratikleri, prosedürleri, prosesleri ve kuruluşun OH&S politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili kaynakları kapsar

Performans

Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, sağlık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.

Kaza

Ölüme, Hastalığa, yaralanmaya ve hasara yol açan istenmeyen olay.

Tehlike

Ölüme, Hastalığa Yaralanma, sağlığın bozulması, eşyaya zarar verme, iş yerine zarar verme şeklinde zarara yol açan potansiyel durum veya kaynak.

Tehlike Belirleme

Tehlikenin bulunduğunu ve özelliklerinin tanımlandığı proses

Olay

Kazaya sebebiyet veren veya potansiyel olarak kazaya yol açan olay.(Sağlığı bozmayan, hasar veya her hangi bir kayba sebebiyet vermeyen olay Ramak Kala diye adlandırılır)

Risk

Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi

Güvenlik

Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu

Katlanılabilir Risk

Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi ISG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

Uygunsuzluk

İş standartlarından, pratiklerinden, yasalardan, yönetim sistem performansından oluşan ve doğrudan veya dolaylı olarak yaralanmaya, hastalığa, hasara, iş yerinde hasara yol açan sapma

OHSAS 18001:2007'nin Yapısı

1. Kapsam
2. Referans Yayınlar
3. Terimler ve Tanımlamalar.
4. İSG Yönetim sistemi şartları.
4.1 Genel şartlar.
4.2 İSG Politikası.
4.3 Planlama.
4.4 Uygulama ve İşletme
4.5 Kontrol
4.6 Yönetim Gözden Geçirme

RİSK DEĞERLENDİRME

Risk değerlendirme prosesinde beş ana aşama:
Aşama 1 - Tehlikelere Bak
Aşama 2 - Kimin zarar görebileceğine karar ver
Aşama 3 - Riskleri değerlendir ve mevcut tedbirlerin yeterliliğini daha iyi tedbirlere gerekip gerekmediğini kararlaştır
Aşama 4 - Bulguları kaydet
Aşama 5 - Değerlendirmeyi gözden geçir gerekiyor ise revize et