Hakkımızda

Technical Universal Verification, 2017 yılında %100 yerli sermaye ile kurulan bir kuruluştur. 2017 yılında ISO 17021 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar doğrultusunda akredite olmuştur.

Biyouyumluluk ve Biyomekanik testleri konusunda, MAM-003-DL akreditasyon numarası ile 05 Aralık 2018 tarihinde MAMNAC tarafından ISO 17025:2017 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı doğrultusunda akredite olmuştur.

ISO 10993 standardına göre;

Sitotoksisite

İritasyon

Sentizitasyon

Genotoksisite

Sistemik Toksisite

SubkronikToksisite

İmplantasyon

Hemokompatibilite

Pirojenite

ASTM ve ISO standartlarına göre;

Aşınma Testleri

Yorulma Testleri

Dinamik ve Statik Testler’

Akreditasyon Sertifikasımız