ISO 20000-1

ISO 20000 belgesi standart serisi 5 standarttan oluşmaktadır.

ISO/IEC 20000 Standardı Ticaret Bakanlığı ‘nca geliştirilen ITIL (IT Infrastructure Library - Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)’da tanımlanan süreç yaklaşımıyla bağlantılı ve bu yaklaşıma tamamlayıcıdır.

ISO 20000-1, ISO 20000-2, ISO 20000-3, ISO 20000-4, ISO 20000-5, den oluşan Standartlarının bütününe ISO 20000 standart ailesi denilmektedir.

ISO 20000 Belgesi denilmesi yanlış bir kavramdır. Asıl belgelendirme ve sistem kurulumu ISO 20000-1 Standardına göre olduğu için belgenin sertifikanın adı da ISO 20000-1 belgesi ISO 20000-1 sertifikası denilmesi daha doğru olacaktır.

ISO 20000 standart ailesi aşağıdaki standartlardan oluşur.

1. ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Şartlar

ISO 20000-1 Standardı Bilgi Teknoloji firmalarının Hizmet Yönetim Sistemlerini kurmaları için referans standarttır. Aynı zamanda ISO 20000-1 standardı bu sistemleri belgelendirecek akredite belgelendirme kuruluşlarının referans standardıdır. Bu yüzden alınacak sertifika da ISO 20000-1 sertifikası ISO 200000-1 Belgesi olarak geçmektedir.

2.ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Uygulama Prensipleri

ISO 20000-2 standardın uygulama ile ilgili prensipleridir ve ISO/IEC 20000-1 kapsamında Hizmet Yönetimi sürecinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için gerekli talimatları içerir. Uygulama ile ilgili prensipler, ISO/IEC 20000 denetlemesine hazırlanan ya da verdiği hizmetleri geliştirmeyi planlayan her firma için o firmaya özgü hazırlanır.

3.TS ISO/IEC 20000-3 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 3 : ıso/ıec 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz

ISO 20000-3 standardı ISO 20000-1 Standardına göre sistem kuran firmaların sistemin kapsamının nasıl belirlenebileceği ve nasıl uygulanacağı nı anlatan kılavuz yardımcı standarttır.

4.TSE ISO/IEC TR 20000-4 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 4: Proses referans modeli

ISO 20000-4 standardı, ISO 20000-1 standardına uygun olarak proses değerlendirme modelini geliştirme uygulamalarını kapsar.

TS ISO/IEC TR 20000-5 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 5: Iso/ıec 20000-1 standardı için örnek gerçekleştirme planı

ISO 20000-4 standardı, hizmet sağlayıcıların ISO/IEC 20000-1 standardının gereksinimlerine uygun olarak hizmet yönetim sistemini nasıl gerçekleştireceği konusunda örnek bir uygulama planını kapsar.